AFM Registers

In dit deel van het register kunt u zoeken naar:

  • financieel dienstverleners;
  • aangesloten instellingen;
  • verbonden bemiddelaars;
  • Europees paspoorthouders;
  • volmachtgevers.

Een financieel dienstverlener biedt aan, adviseert, bemiddelt, herverzekert of treedt op als gevolmachtigd agent met betrekking tot financiële producten. De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze instellingen. Een financieel dienstverlener die in het register is opgenomen als bemiddelaar, aanbieder, herverzekeraar of gevolmachtigde agent met betrekking tot een financieel product is ook bevoegd te adviseren in dit product.

Zoeken in dit register
U kunt zoeken naar een onderneming door een categorie te selecteren en/of met behulp van één of meer zoektermen. Binnen dezoekresultaten kunt u een onderneming selecteren en vervolgens de betreffende registerinformatie bekijken. Met behulp van de pijltjes onderaan kunt u eventueel door de lijst bladeren.

Download bestanden
Het volledige FD-register is beschikbaar in een XML-bestand. Met dit bestand kunnen aanbieders vergunningen automatisch controleren. Via het Digitaal loket worden bovendien de mutaties in een XML-bestand beschikbaar gesteld.

Contact
Voor meer informatie over financiële dienstverleners kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900 – 5400 540.

AFM register bekijken

KIFID register bekijken

Advies over cyberrisico’s

Blog

Advies over cyberrisico’s

DIDAM – Verzekeraars en adviseurs kunnen niet meer om advies over cyberrisico’s heen. Het aantal cyberincidenten dat het bedrijfsleven en overheden treft, neemt namelijk jaar op jaar toe. Bovendien wordt het door nieuwe wet- en regelgeving straks verplicht om datalekken te melden. Steeds meer adviseurs…

Lees meer