Schadeverzekeringen

Onderstaand een niet limitatieve opsomming van verzekeringsvormen. Deze opsomming is uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van de (bijna) onbegrensde mogelijkheden. Bij de marktanalyse houden we rekening met beschikbare collectieve regelingen en mantelovereenkomsten in de diverse branches.

 • Compleet schadeverzekeringen pakket
 • Inventaris/goederen
 • Gebouwen
 • Bedrijfsschade of exploitatie verzekering
 • Extra kosten/reconstructieverzekering
 • Electronica/computerverzekering
 • Machinebreuk en machinebreuk bedrijfsschadeverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen
 • Aanvullende Werkgeversaansprakelijkheid verzekering WAGAM/WEGAS
 • Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering
 • Contrators pollution liabilitiy insurance
 • Milieuaansprakelijkheidsverzekering (Enviropro)
 • Recall verzekering
 • Contaminated product Insurance
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Garageverzekering
 • Constructie alle risk verzekering
 • Montage en installatie verzekeringen
 • Transportverzekering (Eigengoederen Handelsgoederen)
 • Marine cargo verzekering
 • P&I verzekeringen
 • Wagenpark oplossingen
 • Traditionele WA en Casco varianten
 • WA met casco stop-loss varianten
 • Container/trailerverzekering
 • Werkmaterieel en landbouwmaterieel verzekering zowel in wagenpark constructies en individuele objecten
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Individuele personen-, bestel- en vrachtautoverzekeringen.

Kortom de financiële protectie danwel specialistische dienstverlening die de continuïteit van uw onderneming kan/zal waarborgen vervat in standaard verzekering producten dan wel middels Special Lines (maatwerk) oplossingen bij nationale en internationale verzekeraars.

Advies over cyberrisico’s

Blog

Advies over cyberrisico’s

DIDAM – Verzekeraars en adviseurs kunnen niet meer om advies over cyberrisico’s heen. Het aantal cyberincidenten dat het bedrijfsleven en overheden treft, neemt namelijk jaar op jaar toe. Bovendien wordt het door nieuwe wet- en regelgeving straks verplicht om datalekken te melden. Steeds meer adviseurs…

Lees meer