Zorg- en inkomens voorzieningen

  • Ziekteverzuimverzekeringzorg en inkomens voorzieningen
  • WIA Bodemverzekering
  • WGA Eigenrisicodragerverzekering
  • WGA Hiaatverzekeringen
  • WGA Excedentverzekering
  • Collectieve ongevallenverzekering (CAO proof)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor DGA, ZZP-er
  • Zorgverzekeringen (al dan niet in collectiviteiten)
Advies over cyberrisico’s

Blog

Advies over cyberrisico’s

DIDAM – Verzekeraars en adviseurs kunnen niet meer om advies over cyberrisico’s heen. Het aantal cyberincidenten dat het bedrijfsleven en overheden treft, neemt namelijk jaar op jaar toe. Bovendien wordt het door nieuwe wet- en regelgeving straks verplicht om datalekken te melden. Steeds meer adviseurs…

Lees meer