Werkwijze

Na een intake en kennismakingsgesprek gaan we samen aan de slag met:

  • Inventarisatie van de risico’s van uw vereniging of stichting
  • Analyse van de bestaande verzekeringen en andere contracten
  • Een eerste advies
  • Consulteren van de markt op zoek naar passende alternatieve verzekeringen
  • Uitgewerkt advies onderbouwd met (alternatieve) verzekeringen
  • Bemiddeling bij het tot stand komen van verzekeringen
  • Bepalen dienstverleningspakket

Het is natuurlijk ook mogelijk om een gerichte vraag of casus voor te leggen voor second opinion.

Advies over cyberrisico’s

Blog

Advies over cyberrisico’s

DIDAM – Verzekeraars en adviseurs kunnen niet meer om advies over cyberrisico’s heen. Het aantal cyberincidenten dat het bedrijfsleven en overheden treft, neemt namelijk jaar op jaar toe. Bovendien wordt het door nieuwe wet- en regelgeving straks verplicht om datalekken te melden. Steeds meer adviseurs…

Lees meer