Bedrijven

Bas Loeters Assurantiën geeft bedrijven met en zonder personeel totaaladvies over risicobeheer en verzekeringen.
Bij Bas Loeters Assurantiën staat het klantcontact centraal. We gaan dan ook graag met u in gesprek.

Na een kennismakingsgesprek en intake gaan we als eerste aan de slag met een inventarisatie van de risico’s van uw onderneming en bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zullen we een analyse maken van de bestaande verzekeringen, voorzieningen en andere contracten. We zullen ook de markt consulteren om zo op zoek te gaan naar passende alternatieve verzekeringen. Hieruit volgt een eerste advies en een dienstverleningspakket. Het pakket stemmen wij samen met u volledig af op uw behoeften en wensen welke we uitgebreid met u zullen bespreken.

We adviseren u op het gebied van:

  • Aansprakelijkheidsrisico’s
  • Bezitsrisico’s (bijvoorbeeld uw bedrijfspand, inventaris en ander materieel)
  • Personeelsvoorzieningen
  • Inkomensvoorzieningen
  • Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen (bijvoorbeeld collectief pensioen)
  • Continuïteitsrisico’s (bijvoorbeeld wegvallen van brutowinst of cyberrisico’s)

We zullen vervolgens een uitgewerkt advies per risicogebied onderbouwen en indien van toepassing de (alternatieve) verzekeringen aan u voorleggen. Daarnaast zullen wij desgewenst bemiddelen bij het tot stand komen van een verzekering of voorziening. Het is natuurlijk ook mogelijk om een gerichte vraag of casus voor te leggen voor een second opinion.

Bij al onze adviezen en dienstverleningen streven wij naar een zo hoog mogelijk professionaliteitsniveau en werken wij nauw samen daar waar nodig met specialisten op het desbetreffende gebied. Deze specialisten werken op basis van dezelfde grondslagen als wij en staan voor volledige onafhankelijkheid en transparantie. Bas Loeters Assurantiën blijft als integraal advieskantoor voor u het centrale aanspreekpunt.

Natuurlijk kunnen ook starters bij ons terecht. Wij ondersteunen u bij het opstarttraject van uw bedrijf. In deze trajecten zorgt Bas Loeters Assurantiën ervoor dat uw verzekeringsportefeuille, afhankelijk van de behoefte, traploos mee ontwikkelt.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op.

Advies over cyberrisico’s

Blog

Advies over cyberrisico’s

DIDAM – Verzekeraars en adviseurs kunnen niet meer om advies over cyberrisico’s heen. Het aantal cyberincidenten dat het bedrijfsleven en overheden treft, neemt namelijk jaar op jaar toe. Bovendien wordt het door nieuwe wet- en regelgeving straks verplicht om datalekken te melden. Steeds meer adviseurs…

Lees meer